Strona główna Aktualnosci Statut Rodo Kontakt

Sieć na kulturę w podregionie siedleckim”

Dodany: 2021-04-30

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
Głównym celem projektu Sieć na kulturę jest:
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów
Dzięki udziałowi w projekcie Biblioteka:
• wzmocnieni swój wizerunek poprzez wprowadzenie do oferty atrakcyjnych
i przyszłościowych zajęć z tematu projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.
• wzrosną kompetencje pracowników w zakresie nauczania nowych technologii
• sprzęt wykorzystywany podczas zajęć zostaje przekazany GSIK
• nastąpi wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej
Korzyści dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat to:
• ciekawe zajęcia on-line pozalekcyjne jako forma spędzania wolnego czasu
• świadomość korzyści wynikających z wykorzystywania technologii w różnych sferach życia
• nabycie kompetencji obsługi narzędzi internetowych


[Logowanie]