Strona główna Aktualnosci Statut Rodo Kontakt

LOGO BIBLIOTEKI

Dodany: 2021-03-10

Masz pomysł – weź udział w konkursie i zaprojektuj logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance
Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego, niepowtarzalnego i wyróżniającego, projektu graficznego, który stanie się elementem identyfikowanym wizualnie z biblioteką oraz rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, a także wzmacnianie więzi z biblioteką. Logo musi zawierać nazwę instytucji: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OLSZANCE lub jej akronim GBP. Powinny się w nim znaleźć również elementy graficzne kojarzone z biblioteką. Kilka dobrych rad przy tworzeniu projektu:
- nie używaj więcej niż trzech kolorów,
- nie używaj więcej niż dwóch krojów pisma
- logo powinno wyglądać zawsze dobrze: małe, duże, w czerni i w kolorze
- logo musi być łatwe do rozpoznawania i zapamiętywania
- nie używaj gotowych grafik (clip-arty), staraj się stworzyć znak ponadczasowy
- logo ma budzić dobre skojarzenia z Biblioteką,
- znak graficzny powinien być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny.
Logo biblioteki będzie przeznaczone do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych i korespondencyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Bibliotekę w formie tradycyjnej i elektronicznej. Każdy uczestnik może przesłać lub dostarczyć jeden projekt. Każdy projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie DVD) oraz w postaci kolorowych wydruków komputerowych.
Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników, nie dopuszcza się do Konkursu prac zbiorowych. Każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt logo. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście w lokalu biblioteki lub pocztą na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance, Olszanka 42, 08-207 Olszanka do dnia 18 czerwca 2021r. (decyduje datę stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników 1 lipca 2021r., nagrodą w konkursie będzie telefon komórkowy.
Konkurs ma charakter regionalny jest adresowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu łosickiego, spełniających i akceptujących warunki regulaminu Konkursu. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia i stosownym oświadczeniem są do pobrania w lokalu biblioteki. Zapraszamy do udziału i czekamy na super pomysły.


[Logowanie]